داستان سرایی

از کودکی، با داستان ها بزرگ شده ایم.

طبیعت ما، پذیرایی بیشتری برای داستان دارد تا واقعیت سخت و خشک.

داستان ها، در جان مخاطب اثر می کنند و در خاطرش باقی می مانند.

داستان سرایی

داستان سرایی

داستان سرایی (Storytelling) مفهومی شناخته شده در سراسر دنیا برای انتقال مفاهیم است. این هنر، نه تنها برای انتقال مفاهیم به کودکان، که برای سنین گوناگون و حتی در عرصه های حرفه ای کسب و کار، مورد استفاده قرار می گیرد.

این روزها همچون گذشته، نخبگان و اهل مطالعه، همچنان کتاب می خوانند، اما عامه مردم، بیشتر تمایل به شنیدن دارند. از این رو، می توانید داستان هایتان را به کمک یک گوینده حرفه ای در قالب داستان صوتی درآورده و به مخاطبانتان عرضه کنید.

 

داستان زندگی با صدای مژگان اصغری

 

داستان مادر با صدای مژگان اصغری