مژگان اصغری

مژگان اصغری ، مجری، گوینده و دوبلور، مهرماه 1364 در تهران متولد شد. وی دانش آموخته مدیریت دولتی دانشگاه تهران است و کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته مدیریت اجرایی دریافت کرده است.

وی گویندگی و اجرا را زیر نظر استادانی چون حسین باغی، محمدجواد سروش، آرش آبسالان، محمود احمدی افزادی و رضا کشاورز آموخته است. در همین زمینه، فعالیت حرفه ای خود را از سال 1384 آغاز نموده است.

مژگان اصغری در اجرا و گویندگی و برنامه سازی به زبان های فارسی و انگلیسی در حوزه رادیویی، تصویری و اجرای جشنواره ها و همایش ها مسلط است.