شعر و نثر

شعر و نثر از دیرباز به عنوان یکی از علاقه مندی های ایرانیان بوده است. شاعرانشعر و نثر ایران زمین چهره های برجسته ای در سطح دنیا هم محسوب می شوند.

گویندگان و مجریان خبر، در متن هایشان همواره از شعر استفاده می کنند.

در اینجا، نمونه هایی از نثرها را می توانید بشنوید:

 

 

برنامه رادیویی کیش – با اجرای مژگان اصغری

قابوس نامه – در باب جوانمردی – صدای مژگان اصغری