خبر و مستند

خبر و مستند یکی از پرکاربردترین و متداول ترین نوع محصولات رسانه ای است. برای تهیه مستند، علاوه بر سناریو، نیاز به متن و خوانش مناسب وجود دارد.

نمونه خبر با صدای مژگان اصغری